شناسایی تقلب

از کجا می‌توانم گزارش‌های مربوط به تقلب‌ها را ببینم؟ برای دسترسی به سرویس مقابله با تقلب متریکس، پس از ورود به پنل از منوی سمت راست، اتریبیوشن> شناسایی تقلب را باز کنید. در این قسمت می‌توانید علاوه بر تعداد کلیک‌ها و نصب‌ها و نرخ تبدیل کلیک به نصب و ایمپرشن به کلیک، تعداد و درصد […]

شناسایی تقلب

از کجا می‌توانم گزارش‌های مربوط به تقلب‌ها را ببینم؟

برای دسترسی به سرویس مقابله با تقلب متریکس، پس از ورود به پنل از منوی سمت راست، اتریبیوشن> شناسایی تقلب را باز کنید.

صفحه‌ی شناسایی تقلب در پنل متریکس

در این قسمت می‌توانید علاوه بر تعداد کلیک‌ها و نصب‌ها و نرخ تبدیل کلیک به نصب و ایمپرشن به کلیک، تعداد و درصد نصب‌های رد شده (rejected installs) را برای هر ترکر مشاهده کنید.

متریکس چه نوع تقلب‌هایی را شناسایی می‌کند؟

داشبورد متریکس می‌تواند چهار نوع تقلب موبایلی را شناسایی کند:

  • RI AIP Rejected Install – Anonymous IP
  • RI TME Rejected Install – Too Many Engagements
  • RI CI Rejected Install – Click Injection
  • RI DO Rejected Install – Distribution Outlier

 

آمار تقلب‌ها در پنل متریکس چطور محاسبه می‌شود؟

از آنجایی که مبنای محاسبه اتریبیوشن آخرین کلیک است، متریکس می‌کوشد به آخرین کلیکی برسد که تقلب ندارد و آن را اتریبیوت کند، در غیر این صورت آن را نصب ارگانیک حساب می‌کند.

توصیه می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تقلب موبایلی مجموعه بلاگ‌های زیر را بخوانید:

۱. مقدمه‌ای بر نصب تقلبی
۲. بازیگران بازار و جریان پول
۳. چطور یک نصب شمارش می‌شود؟
۴. انواع تقلب موبایلی- قسمت ۱
۵. انواع تقلب موبایلی- قسمت ۲
۶. چطور با تقلب موبایلی مقابله کنیم؟

اشتراک گذاری