واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Workflows

به معنای “جریان کاری” یا “جریان‌های کاری” در ایمیل مارکتینگ است. این اصطلاح به ترتیب مراحل و فرآیندهایی اشاره دارد که برای مدیریت و ارسال ایمیل‌ها به مخاطبان به صورت خودکار تعیین می‌شوند. جریان کاری معمولاً با استفاده از ابزارهای ایمیل مارکتینگ تعیین می‌شود و می‌تواند شامل مراحل مختلفی باشد که بر اساس رفتار مشتریان تغییر می‌کنند. به عنوان مثال، یک جریان کاری می‌تواند شامل مراحل زیر باشد: ارسال ایمیل خوش‌آمدگویی به مشتریان جدید. پس از یک مدت زمانی، ارسال ایمیل با محتوای ارزشمند. در صورت کلیک بر روی لینک در ایمیل، ارسال ایمیل با پیشنهاد فروش. در صورت عدم واکنش به پیشنهاد فروش، ارسال ایمیل با تخفیف ویژه. در صورت خرید، ارسال ایمیل تأیید خرید و اطلاعات پیگیری.