متریکس؛ ابزاری برای تصمیمات داده محور

رسالت متریکس، شفاف سازی و کمک به تصمیمات داده محور است و هدف از انتشار این گزارشات ایجاد یک افق دید مناسب در مورد بازار و کاربران برای مدیران بازاریابی، مدیران محصول و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن ایرانی در راستای بهینه‌سازی بودجه است.

متریکس
متریکس
متریکس به روایت اعداد
۷۵۰+
اپلیکیشن‌های برنامه
۲۵۰+
اپلیکیشن‌های بازی
+۱ هزار
اپلیکیشن‌های منتشر شده در استورهای معتبر
+۸۵ میلیون
سشن روزانه
+۷۵۰ هزار
نصب روزانه
+۵۰ میلیون
کاربر یکتا
+۱۲۵ هزار
تقلب شناخته شده در ساعت اوج
+۸ میلیون
کلیک روزانه
+۷۰ میلیون
رخداد روزانه