واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Whitelist

منظور از لیست سفید در تبلیغات موبایلی پایگاه داده‌ای از شناسه‌های دستگاه‌های موبایل است که می‌توانند اهداف خوبی برای یک کمپین تبلیغات موبایلی باشند. معمولاً از این لیست‌های سفید در کمپین‌های تعامل مجدد استفاده می‌شود. همچنین پلتفرم‌های تبادل تبلیغات نیز از این فهرست‌ها – شامل ناشران و شبکه‌های تبلیغاتی می‌شود که یک بازاریاب برای اجرای تبلیغ به واسطه آنها انتخاب کرده است – استفاده می‌کنند.