واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

UX (User Experience)

UX مخفف User Experience و به معنای تجربه کاربری است که به نحوه‌ی تعامل کاربر با یک محصول، سایت یا اپلیکیشن می‌پردازد. در علم User Experience هدف اصلی بررسی احساسی است که در کاربر پس از استفاده از یک محصول ایجاد می‌شود و قطعا هرچه محصولی از نظر UX مطلوب‌تر باشد، احساس بهتری برای کاربر ایجاد می‌کند.