واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Soft bounce

در این حالت، ایمیل به مخاطب تحویل نمی‌شود، اما دلایل ایجاد آن تا حدودی موقتی یا قابل تصحیح هستند. به عنوان مثال، صندوق ایمیل مخاطب پر شده است یا سرور ایمیل مخاطب در حال تعمیر است.