واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Retargeting

هدف‌گذاری مجدد یا بازاریابی مجدد یک روش تبلیغاتی آنلاین به منظور دسترسی مجدد به کاربران قبلی یک وب‌سایت یا اپلیکیشن است که به وسیله‌ی نشان دادن تبلیغ و یا ارسال پیام به آنها انجام می‌شود. هدف‌گذاری مجدد یک فرصت برای مورد هدف قرار دادن مشتریان بالقوه‌ای است که بدون انجام هیچ فعالیتی یا رسیدن به هدف مورد نظر شما، وب‌سایت یا اپلیکیشن را ترک کرده‌اند.