واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Retargeting Attribution

اتریبیوشن ریتارگتینگ به معنای نسبت دادن ترافیک حاصل شده از کلیک یک کاربر روی یک تبلیغ ریتارگتینگ و تعامل با آن به منبع جذب آن کاربر است. این اتریبیوشن به تبلیغ‌دهنده‌های موبایل کمک می‌کند تا کانورژن‌های حاصل شده از کمپین‌های ریتارگتنیگ برای اپلیکیشن خود را ثبت و ضبط و بهینه‌سازی کند. دو نوع تبدیل ریتارگتینگ وجود دارد: تعامل مجدد و اتریبیوشن مجدد. منظور از تعامل مجدد زمانی است که کاربری که اپلیکیشنی را در دستگاه خود به صورت نصب شده دارد پس از دیدن یک کمپین ریتارگتینگ یا کلیک روی آن به اپلیکیشن باز می‌گردد. منظور از اتریبیوشن مجدد هنگامی است که کاربر یک اپلیکیشن را از دستگاه خود حذف کرده باشد و پس از دیدن یک کمپین ریتارگتینگ از منبع تبلیغاتی جدید یا کلیک روی تبلیغ، اپلیکیشن حذف کرده را دوباره نصب کند.

مطالعه بیشتر: