واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Publisher

در فضای بازاریابی موبایلی منظور از ناشر، فرد یا نهادی است که فضای تبلیغاتی خود را در اختیار تبلیغ‌دهنده قرار می‌دهد تا به عرضه تبلیغ در اپلیکیشن ها یا وبسایت‌ها بپردازد. بنابراین یک ناشر می‌تواند یک وبسایت یا یک اپلیکیشن باشد. ناشران فضای تبلیغاتی خود را به خریدارن (توسعه‌دهندگان اپلیکیشن) و آژانس‌ها (شرکت‌هایی که کمپین‌های تبلیغاتی را برای تبلیغ‌دهندگان مدیریت می‌کنند) می فروشند.

مطالعه بیشتر: