واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Open Source SDK

یک کیت متن باز مجموعه کدهایی است که توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به عنوان اجتماعی بیرونی توانایی دانلود و تغییر آن را دارند.  کیت متن باز گلوگاه امنیتی بالقوه ای برای مهندسی معکوس و هک شدن از سوی بدافزارهاست که داده‌های کاربران در معرض تقلب‌های موبایلی به ویژه جعل کیت قرار می‌دهد.

مطالعه بیشتر: