واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Mobile Marketing Transparency

منظور از شفافیت در بازاریابی موبایلی، عناصر موجود در یک کمپین بازاریابی است که باید برای تبلیغ‌دهنده قابل رؤیت باشد، مانند اینکه به بازاریاب امکان داده شود در چند مورد مطلع و آگاه باشد: رسانه های خریداری شده از طریق آژانس ها کجا اجرا می‌شود، در واقع برای چه چیزی پول پرداخته است، و این کمپین‌ها چطور اجرا می‌شوند. اهمیت این مفهوم در دنیای تبلیغات موبایلی به دلیل وفور تقلب موبایلی است. بسیاری از شبکه‌های تبلیغاتی فهرست‌های ناشران خود را داده‌های اختصاصی تلقی می‌کنند و به جای اینکه فهرست واقعی آنها را با تبلیغ‌دهنده ها به اشتراک بگذارند یک شناسه گمنام از سایتشان را به بازاریاب‌ها می‌دهند. این رویکرد نیمه شفاف مسیر را برای متخلفان و مجرمان هموار می‌کند تا از این گمنامی سوءاستفاده کنند.