واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Mobile Fraud Detection and Protection

منظور از شناسایی تقلب موبایلی و محافظت در برابر آن مجموعه‌ای فناوری‌ها و گزارش‌ها است که به موبایل مارکترها در شناسایی تقلب کمک می‌کند. حفاظت از تقلب موبایلی از قوانین وسیگنال‌های متعدد برای مسدودسازی فعالانه تقلب به صورت در لحظه‌ای (Real-time) استفاده می‌کند، با این حال بسیاری از انواع پپیشرفته تقلب مستلزمم تحلیل عمیق‌تر به منظور شناسایی هستند. راهکارهای شناسایی تقلب از ترکیبی از داده‌های حجیم، یادگیری ماشین در لحظه و هوش مصنوعی استفاده می‌کند و به بازاریاب‌ها برای شناسایی تقلب‌های پیشرفته موبایلی کمک می‌کند.

مطالعه بیشتر: