واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Message Throttling (Message Rate – Limiting)

این ویژگی به کسب‌وکارها کمک می‌کند که تعداد پیام‌های ارسالی به کاربران خود از طریق کمپین‌ها و کانال‌های ارتباطی مختلف را کنترل کنند و از این طریق، از مشکلات ناشی از اضافه بار(overload) سیستم خود جلوگیری کنند.