واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Lead Nurturing

پرورش لید، فرایند طراحی، اجرا و تقویت ارتباطات با لیدها در هر مرحله از قیف فروش می‌باشد. یک برنامه موفق پروش لید روی فعالیت‌های بازاریابی و ارتباطات با هدف برقراری ارتباط با مشتریان راغب و بالقوه تمرکز کرده است و تلاش می‌کند که نیازهای این دسته از مشتریان را شناسایی کند و راهکارهای مورد نیاز را در زمان درست در اختیار آنها قرار دهد.