واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Last Click Attribution

یکی از مدل‌های تحلیلی در تبلیغات دیجیتال بر اساس «اتریبیوشن آخرین کلیک» است که در آن اعتبار یک تبدیل به عنوان رویداد به کلیک آخر اختصاص می یابد. در حوزه تبلیغات موبایلی با هدف نصب، وقتی یک کاربر اپلیکیشنی را به واسطه تبلیغی که روی آن کلیک کرده است نصب می‌کند، اعتبار آن نصب به منبع تبلیغاتی که کاربر روی آن کلیک کرده داده می‌شود.

مطالعه بیشتر: