واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Install

هنگامی که کاربر اپلیکیشنی را دستگاه دانلود کند، آن را برای اولین بار با موفقیت باز کند اصطلاحاً آن برنامه را نصب کرده است. نصب بخش محوری در چرخه جذب کاربر است. تبلیغات از نوع CPI یکی از محبوبترین مدل‌های جذب کاربر موبایلی هستند. نصب‌ها به دلایل مختلف برای بازاریابی موبایلی اهمیت دارند:

  • به تبلیغ‌دهندگان در شناسایی منابعی که با موفقیت برای اپ شما ترافیک می‌آورند کمک می‌کند
  • رصد نصب‌ها به تبلیغ‌دهندگان در شناسایی زمانی که کمپین‌ها نتیجه بخش هستند و نیز بهبود مدیریت پرداخت برای ناشران و تبلیغ‌دهندگان کمک می‌کند.
  • همچنین برای شناسایی سلامت کلی اپلیکیشن از طریق شمارش تعدا نصب‌های ارگانیک مفید است.
  • اجتماع بازاریاب‌ها از تقلب در تبلیغات موبایلی با شمارش صحیح نصب‌ها