واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Install Referrer

یک شناساگر ردیابی تبلیغ و ویژه دستگاه‌های اندروید است که به Google Install Referrer نیز شناخته می‌شود. این شناساگر مانند شناسه‌ دستگاه (Device ID) و اتریبیوشن به روش اثر انگشت (Fingerprinting)، یک رشته یکتا از داده‌ها است که با کلیک کاربر روی تبلیغ یک اپ به صورت پارامترهایی به گوگل پلی استور فرستاده می‌شود.  درصورتی که آن اپلیکیشن روی دستگاه نصب شده باشد داده‌های مربوط به نصب، به ترکر ارسال می‌شود تا به منبع نصب اتریبیوت شود. این روش به عنوان یکی از سه روش اصلی اجرای فرایند اتریبیوشن در کنار ID Matching و Fingerprinting از بیشترین دقت در  رصد نصب اپلیکیشن برخوردار است.