واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Incentivized Downloads

این نوع از کمپین‌های تبلیغاتی نوعی تشویق برای دانلود اپلیکیشن به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. این کار اغلب به عنوان بخشی از یک دیوار پیشنهادات در اپلیکیشن اتفاق می‌افتد (از کاربر خواسته می‌شود تا اپلیکیشنی را به ازای دریافت پاداش درون اپلیکیشن دانلود کند). فرد بازاریاب یا تبلیغ‌دهنده هزینه پایینی برای دانلود پرداخت می‌کند و لازم نیست هماهنگی خاصی برای آن جایزه انجام دهد، بلکه این کار را شبکه تبلیغاتی انجام می‌دهد. کاربرهایی که ترغیب می‌شود تا اپلیکیشن را دانلود کنند در واقع کاربران وفاداری نیستند بنابراین میزان CPI در یک کمپین تشویقی بسیار پایین است.

مطالعه بیشتر: