واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

In-app Message

پیام درون اپلیکیشنی به پیامی که به کاربران در زمان استفاده‌ی فعال از اپلیکیشن، ارسال می‌شود گفته می‌شود . ارسال این پیام این امکان را فراهم می‌کند که پیام‌ها در لحظه و شخصی‌سازی شده به کاربران برسد و به حفظ و تعامل بیشتر کاربران و افزایش فروش محصولات جدید به آنها، کمک می‌کند.