واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

ID Matching

تطبیق شناسه دستگاه یکی از روش‌های اتریبیوشن است و در آن، تطبیق شناسه‌های یکتای دستگاه کاربران، با هدف مقایسه کلیک تا نصب در زمان واقعی (Real-time) و بر مبنای شناسه دستگاه اندروید] (GAID) یا اپل (IDFA) صورت می‌گیرد. در این روش، SDK یا کیت توسعه نرم‌افزار پلتفرم‌های اتریبیوشن، چند شناسه یکتا را جمع‌آوری و از آنها برای تطبیق دادن کلیک‌ها و نصب‌ها استفاده می‌کند.  استفاده از این روش از دقت قابل قبولی در نسبت دادن نصب‌ها به کلیک‌ها برخوردار است.

مطالعه بیشتر: