واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Fraudulent In-App Events

ارسال رخدادهای درون اپلیکیشن متقلبانه به متخلفان کمک می‌کند تا ارزش نصب‌هایی را که حاصل کرده‌اند افزایش دهند. این رخدادهای درون اپلیکیشن هم از طریق ربات‌ها و سرورها ارسال می‌شوند و هم با استفاده از دستگاه‌های واقعی که کیفیت نصب‌ها را پیش از تنظیم مجدد شناسه تبلیغ آن دستگاه دستکاری می‌کنند.