واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Fake Users

کاربران جعلی کاربرانی هستند که به واسطه فعالیت‌هایی ایجاد می‌شوند که در آنها متخلفان کاربرانی را خلق می‌کنند که تنها با هدف یک عمل مشخص که به پرداخت می‌انجامد و سپس حذف شود ساخته شده باشند. این روش‌ها شامل تنظیم دوباره شناسه دستگاه، شبیه‌سازهای دستگاه‌ها، مزارع دستگاه و مواردی از این قبیل هستند. از آنجایی که این کاربران هیچ ارزشی برای تبلیغ‌دهنده ایجاد نمی‌کنند داده‌هایشان برای بهینه‌سازی‌های بعدی بالا استفاده است و به همین دلیل، پرداختن به آنها و شناسایی نفوذ آنها دارای اهمیت است. کاربران جعلی برخلاف روش سرفت اتریبیشون که در آن کاربران، واقعی (ارگانیک یا غیرارگانیک) هستند هیچ ارزشی برای هدفگیری و تحلیل رفتاری ندارند اما فرآیند اتریبیوشن سالم را با اختلال مواجه می‌کنند.

مطالعه بیشتر: