واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Customer Attributes

اطلاعاتی درمورد کاربران هر کسب‌وکار شامل نام، نام خانوادگی، محل زندگی، شماره تلفن، ایمیل و غیره است که می‌تواند مبنای بخش‌بندی کاربران به منظور اجرای کمپین های تبلیغاتی در پلتفرم‌های مارکتینگ اتومیشن قرار گیرد.