واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPI (Cost per Install)

هزینه به ازای نصب یکی از مدل‌های هزینه در فضای تبلیغات دیجیتال بر مبنای نصب رخ می‌دهد. در این مدل، تبلیغ‌دهندگان به ازای هر مرتبه کلیک کاربر روی یک تبلیغ و سپس نصب اپلیکیشنی که در کمپین تعریف شده است هزینه‌ای به ناشر پرداخت می‌کند.