واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

CPCV (Cost per Complete View)

هزینه به ازای تماشای کامل ویدیو: یکی از مدل‌های قیمت گذاری کمپین‌های دیجیتال مارکتینگ است که در آن تبلیغ‌دهنده به ازای هر تماشای کامل ویدیو تبلیغ مشخصی را به ناشران فعال در یک شبکه تبلیغاتی پرداخت می‌کند. این نوع کمپین برای مرحله اول قیف بازاریابی یا آگاه سازی مخاطب از برند مناسب است و در انتهای ویدئو می‌تواند شامل یک CTA باشد تا بیننده را به کلیک روی آن دکمه تشویق کند.