واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Blocked In-App Events

منظور از رخدادهای درون اپلیکیشنی مسدود شده آن دسته از رخدادهایی است که به دلیل ارتباطشان با نصب‌های تقلبی مسدود شده‌اند. متخلفان همواره به دنبال راه‌هایی برای کسب اعتبار بالا هستند. نصب‌هایی که در مرحله نصب به عنوان نصب تقلبی شناسایی شوند به همراه رخدادهای درون اپلیکیشن بعد از نصب، همچنان تحت نظارت باقی می‌مانند. برخی از پلتفرم‌های اتریبیوشن، با شناسایی نصب‌های ظاهراً غیر واقعی و تقلبی، رویدادهایی را که کاربر متخلف پس از نصب در اپلیکیشن انجام می‌دهد نیز تقلبی تشخیص داده و آنها را مسدود می‌کنند.