واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Blacklist

لیست سیاه در تبلیغات موبایلی به مجموعه‌ای از شناسه‌های کاربران، منابع و کانال‌هایی اشاره دارد که به خواسته شبکه تبلیغاتی، سرویس اتریبیوشن یا تبلیغ‌دهنده از یک کمپین حذف شده باشند. دلیل این درخواست می‌تواند کیفیت بسیار پایین این موارد (برای مثال بی‌نتیجه ماندن هدف‌گیری) یا احتمال قوی در استفاده از روش متقلبانه باشد. بسیاری از سیستم‌های مقابله با تقلب، لیست سیاهی از آدرس ID دستگاه‌ها یا آدرس IP ربات‌ها را خریداری یا جمع‌آوری می‌کنند تا بتوانند در صورت بروز تقلب توسط این آدرس‌ها، آنها را شناسایی و به صورت خودکار مسدود کنند.