واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Behavioral Anomalies

منظور از ناهنجاری‌های رفتاری در تبلیغات موبایلی الگوهای پرتکرار و مشکوک در تبلیغات موبایلی است که اغلب با استفاده از ربات‌ها و نصب‌های تقلبی صورت می‌گیرد. سرویس اتریبیوشن می‌تواند با الگوریتم‌های پیچیده این الگوها را با هدف کشف و مقابله با تقلب، شناسایی کند.