واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Auto Redirect

تغییر مسیر خودکار در شرایطی رخ می‌دهد که یک کاربر به صفحه وب‌سایتی هدایت شود که شبیه یک صفحه شناخته شده یا مورد نظرش است. این صفحه که با تبلیغات پنهان و آشکار بارگذاری شده است برای دانلود بد افزار روی دستگاه کاربر یا سرقت داده‌های حساس کاربر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. متخلفان در این شرایط مانند حالت دانلود خودکار، کاربران را فریب می‌دهند تا هرچه طولانی‌تر در این صفحه بمانند. با این حرکت، متخلفان می‌توانند بدون اطلاع و قصد کاربر، برنامه‌های بدافزار و مخرب را دانلود کنند. سپس از دستگاه کاربر برای نقشه‌های بعدی نظیر تولید ترافیک جعلی یا استخراج داده‌های حساس کاربر برای به فروش رساندن یا دستکاری از سوی دیگر متخلفان بهره می‌برند.