واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Attribution Modeling

منظور از مدل‌سازی اتریبیوشن ساختاری است که به تبلیغ‌دهندگان در شمارش، رصد و اندازه‌گیری ارزش اقدامات بازاریابی متفاوت در کانال‌های مختلف کمک می‌کند.    مدل اتریبیوشن، نقشه راهی است که هم تبلیغ‌دهندگان و هم شبکه‌های تبلیغاتی برای نسبت دادن اعتبار اتریبیوشن به ناشران، رصد سفر کاربران و کسب درآمد از تعامل آنها با تبلیغات از آن پیروی می‌کنند. مدل آخرین کلیک، متداول‌ترین و مورد توافق‌ترین مدل اتریبیوشن است، اما علاوه بر آن، مدل‌های دیگری نیز وجود دارند. در مطلب زیر بیشتر بخوانید:

مطالعه بیشتر:

  • (انواع مدل‌‌های اتریبیوشن در آنالیز موبایل مارکتینگ)