واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Assisted install

نصب‌های کمکی آن دسته از نصب اپلیکیشن‌هایی هستند که در نتیجه چندین توقف یا اصطلاحاً تماس از سوی کاربر در طول مسیرش تا نصب اپلیکیشن اتفاق می‌افتند. این نقاط تماس (کلیک و یا نمایش) را که پیش از کلیک نهایی قبل از نصب رخ می‌دهد «کمک‌ها یا یاورها» می‌نامند. بازاریاب‌ها از طریق روشی به نام اتریبیوشن چند تماسی می‌توانند سفر کامل کاربر را – هم یاورها و هم آخرین تماس یعنی کلیک نهایی پیش از دانلود – مشاهده کنند. همچنین هزینه‌های تبلیغاتی خود برای کمپین‌های آتی را نیز بهینه‌تر می‌سازند. داده‌های مربوط به نصب کمکی در مقابله با تقلب نیز نقش مهمی دارد؛ زیرا به شناسایی سیلاب کلیک و سرقت کلیک کمک می‌کند.