واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Android App Links

منظور از لینک‌های اپلیکیشن اندروید URLهایی هستند که با فرمت http شروع می‌شوند. کاربران را به موقعیت خاصی درون اپلیکیشن یا صفحه وب‌سایت مرتبط هدایت می‌کنند. لینک‌های اپلیکیشن با حذف زمانی که برای هدایت کردن کاربر به محتوای خاصی هدر می‌رفت، تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد. این شرایط، به اشتراک گذاری محتوا با کاربر را نیز آسان‌تر می‌کند. در نگاه اول، لینک‌های اپلیکیشن اندروید شبیه لینک‌های عمیق (Deep Links) به نظر می‌رسند اما با یکدیگر تفاوت دارند. با اینکه لینک عمیق کاربر را مستقیماً به فعالیت خاصی در یک اپلیکیشن اندروید وارد می‌کند اما وقتی کاربر روی آن کلیک می‌کند ممکن است دیالوگی باز شود و از کاربر بخواهد یکی از چندین اپلیکیشنی که آن URL را هندل می‌کنند انتخاب کند. این در حالی است که یک لینک اپلیکیشن اندروید نوعی لینک عمیق بر مبنای URL وب‌سایت شما است و متعلق به وبسایت شما تأیید شده است. با کلیک کاربر روی آن URL مستقیماً اپلیکیشن شما باز می‌شود.