واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Active User

در دنیای موبایل مارکتینگ، منظور از یک کاربر فعال، فردی است که برای مدت زمان مشخصی به یک اپلیکیشن دسترسی و با آن تعامل دارد. در این بازه زمانی، هر کاربر به صورت منفرد شمارش می‌شود تا توسعه‌دهندگان اپلیکیشن بتوانند آمار دقیقی از تعداد افرادی که از یک اپلیکیشن استفاده می‌کنند به دست آورند. نحوه شمارش کاربران فعال به صورت روزانه (DAU)، هفتگی (WAU) یا ماهانه (MAU) انجام می‌شود. دلیل اهمیت کاربران فعال برای یک کسب‌وکار مبتنی بر اپلیکشن، نقش آنها در تولید درآمد است و نشانه مثبتی در موفقیت یک اپلیکیشن و نیز سنجش اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی صاحبان آن محسوب می‌شود.

مطالعه بیشتر: