صورتحساب

در متریکس صورتحساب به صورت ماهیانه و بر اساس تعداد نصب‌های غیرارگانیک هر اپلیکیشن و آنالیتیکس قابلیت های آنالیتیکس انتخابی در هر ماه محاسبه می‌شود. مشتری در ابتدای دوره یک ماه بر اساس پیش بینی تعداد نصب غیر ارگانیک در آن ماه یک پلن قیمتی را انتخاب می‌کند و در انتهای بازه ۳۰ روزه بر همین اساس صورتحساب صادر خواهد شد. در قسمت شرح کالا یا خدمات در صورتحساب دو بخش خواهیم داشت که در زیر هریک توضیح داده خواهد شد:

فروش خدمات اتریبیوشن متریکس

محاسبه اتریبیوشن ماهیانه بر اساس شمارش موارد زیر که در صفحه جدول اتریبیوشن متریکس قابل مشاهده است ، صورت می‌گیرد:

  1. نصب‌‌های حاصل از لینک‌‌های ترکر ساخته شده در متریکس که به عنوان نصب غیر ارگانیک در متریکس تعریف می‌شود و منابع جذب کاربرهای جدید را شناسایی می‌کند.
  2. نصب‌هایی که در ستون اتریبیوشن مجدد (reattribution) قرار گرفته است. منظور از اتریبیوشن مجدد نسبت دادن مجدد یک نصب به یک کلیک از سوی کاربر روی یک تبلیغ ریتارگتینگ است. فعال کردن اتریبیوشن مجدد در پنل متریکس، به تبلیغ‌دهنده امکان می‌دهد تا از بازگشت کاربر به اپلیکیشن به واسطه یک کمپین تبلیغاتی ریتارگتینگ مطلع شود و منبع جذب مجدد کاربر به اپلیکیشن خود را شناسایی کند.
  3. نصب‌های رد شده نیز در شمارش اتریبیشون در متریکس محاسبه خواهند شد و منظور نصب‌هایی است که توسط متریکس نصب تقلبی شناسایی شده و در صفحه جلوگیری از تقلب در ستون نصب‌های رد شده قابل مشاهده هستند.

در بخش فروش خدمات اتریبیوشن متریکس براساس پلن انتخابی در ابتدای دوره ۳۰ روزه، قیمت محاسبه خواهد شد و اگر تعداد اتریبیشون بیشتر از بسته قیمتی انتخابی باشد مبلغ اتریبیشون مازاد بر اساس تعداد آن و قیمت تعیین شده در هر پلن برای اتریبیوشن مازاد محاسبه شده و در سطر بعدی قرار خواهد گرفت. چنانچه تعداد نصب‌های مازاد به عدد آستانه در هر پلن برسد با توجه به اینکه هزینه به ازای هر اتریبیوشن در بسته بالاتر کمتر خواهد بود بسته قیمتی مشتری به صورت خودکار به بسته بالاتر ارتقا می‌یابد که صورتحساب مشتری شامل هزینه کمتری گردد.

فروش خدمات آنالیتیکس متریکس

محاسبه قابلیت‌های آنالیتیکس در متریکس بر اساس درصد اختصاص داده شده به هر قابلیت و با توجه به نوع بسته قیمتی انتخابی صورت می‌گیرد. برای مشاهده صورتحساب‌های صادر شده بعد از وارد شدن به حساب کاربری روی گزینه فاکتورها invoices کلیک کرده و در این صفحه می‌توانید کلیه فاکتورهای صادر شده را به ترتیب زمان مشاهده کنید و یا آن‌ها را براساس وضعیت‌شان فیلتر کنید.

invoices

در این صفحه، در انتهای بازه زمانی ۳۰ روزه پیش فاکتور صادر شده برای کاربر نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند پیش فاکتور را دانلود کند و بعد از بررسی پیش فاکتور از نظر مبلغ محاسبه شده، داخل پنل آن را تایید کند. با این تایید وضعیت این پیش‌فاکتور به حالت تایید شده توسط مشتری یا Approved by customer تغییر می‌کند. با تایید پیش فاکتور توسط کاربر تیم مالی متریکس اقدام به صدور فاکتور و تغییر وضیعت آن در پنل به حالت صادر شده یا Sent to customer می‌کنند و اسکن فاکتور جهت نمایش به کاربر و دانلود آن در این صفحه آپلود می‌شود. ارسال نسخه فیزیکی صورتحساب به آدرس درج شده در فاکتور ظرف مدت ۲ یا ۳ روز انجام خواهد شد. شما می‌توانید بعد از دانلود اسکن فاکتور مورد نظر آن را پرداخت و رسید پرداخت را داخل پنل آپلود کنید. همچنین امکان پرداخت از طریق درگاه پرداخت داخل پنل متریکس وجود دارد. پس از پرداخت وضعیت فاکتور شما به حالت پرداخت‌شده یا Paid تغییر می‌یابد.

states

سوالات متداول

  1. برای پرداخت فاکتور صادر شده چه مدت زمان وجود دارد؟
    از زمان صدور فاکتور به مدت ۱۰ روز فرصت پرداخت وجود دارد در صورت عدم پرداخت و یا عدم آپلود در پنل حسااب کاربری شما در متریکس مسدود خواهد شد.
  2. آیا امکان صدور صورتحساب به صورت غیر رسمی وجود دارد؟
    خیر. کلیه صورتحساب‌ها به صورت رسمی و به درخواست مشتری و بر اساس اطلاعاتی که در پنل حساب کاربری یا Account خود تکمیل کرده است به صورت حقیقی یا حقوقی صادر خواهد شد.