مدیریت اعضای سازمان


چطور می‌توانم به بقیه دسترسی مشاهده یا کار با داشبورد بدهم؟

برای اضافه کردن یک عضو جدید به سازمان یا اپلیکیشن، پس از ورود به حساب کاربری، روی دکمه اعضا یا members کلیک کرده و آدرس ایمیل مورد نظر را وارد و ثبت کنید.در ادامه باید سطح دسترسی فرد جدید را از یکی از موارد مدیر (Admin)، ویرایشگر ( Editor)، مهمان (Viewer) و سفارشی (Custom) انتخاب و تعیین کنید.

در چه مواقعی لازم است اعضای دیگری را اضافه کنم؟

معمولاً لازم است در دو حالت دسترسی تعریف شود:

  • دسترسی برای اعضای تیم درون یک شرکت
  • شخص یا نماینده شرکتی که تبلیغات دیجیتال را انجام می‌دهد

در بخش مدیریت اعضا چه نقش‌هایی می‌توانم تعریف کنم؟

به طور کلی چهار نقش در سطح سازمانی و اپلیکیشن می‌توانید تعریف کنید:

  1. مدیر (Admin): به همه اپلیکیشن‌ها و جزئیات آنها دسترسی دارد و می‌تواند اعضا را حذف یا اضافه کند.

  2. ویرایشگر (Editor): مانند مدیر است با این تفاوت که به تنظیمات اپلیکیشن مثل اضافه کردن رخداد یا event دسترسی ندارد،

اما می‌تواند event را ویرایش و یا ترکر بسازد.

  1. مهمان (Viewer): می‌تواند تمام اطلاعات سازمان و اپلیکیشن‌ها را فقط مشاهده کند و امکان ایجاد، تغییر یا حذف هیچ چیزی را

ندارد.

  1. سفارشی (Custom): دسترسی محدودی به اپلیکیشن‌های مشخص شده یا برخی ترکرهای (tracker) هر اپلیکیشن دارد.

نکته مهم این است که بعد از درخواست دمو و تأیید، برای کاربر موردنظر، یک سازمان ساخته می‌شود و خودش سازنده یا ** Owner** آن سازمان تعریف می‌شود و از این پس کاربران دیگر می‌توانند توسط این فرد یا Admin به سازمان اضافه شوند.

درصورتی که گزینه سفارشی (Custom) انتخاب شود، لازم است دسترسی عضو جدید به هر یک از اپلیکیشن‌ها نیز مشخص شود. در اینجا نیز درصورت انتخاب حالت سفارشی امکان دسترسی به برخی ترکرها ممکن می‌شود. شما می‌توانید تا لایه‌ی کمپین و گروه تبلیغاتی یا adgroup به اعضای مورد نظر خود که دسترسی Custom دارند، دسترسی دهید.

براساس نیاز اپلیکیشن و کسب‌وکار خود مشابه شکل زیر انتخاب کنید:

Member roles