مدیریت کال‌بک‌ها


اگر بخواهم نصب‌ها یا رخدادها را به صورت سیستماتیک دریافت کنم، چه ‌کاری باید انجام دهم؟

شما از طریق داشبورد متریکس می‌توانید داده‌های خام خود را به چند طریق در اختیار داشته باشید و استفاده‌های شخصی‌سازی‌شده خود را پیش ببرید.

یکی از این روش‌های کاربردی از طریق کالبک لحظه‌ای یا همان realtime callback فراهم می‌شود.

کالبک لحظه‌ای این امکان را برای شما فراهم می‌کند که داده‌های هر مدل ایونت سیستمی (شامل نصب، نصب مجدد، تقلب، ...) و شخصی سازی شده (شامل هر ایونت دلخواهی که در داشبورد تعریف کرده‌اید) به صورت لحظه‌ای سمت سرور خود داشته باشید.

به طور مثال به عنوان واحد مارکتینگ یک کسب و کار برای تحلیل و دسته بندی کاربران خود به تمامی داده‌های مربوط به کاربران مخصوصا منبع نصب در یک پایگاه داده یکپارچه نیاز خواهم داشت، که به صورت لحظه‌ای این تحلیل و دسته‌بندی انجام شود و اکشن‌های مربوطه صورت بگیرد که متریکس این داده‌ها را به صورت لحظه‌ای در اختیار شما قرار می‌دهد.

realtime-callback

چگونه می‌توانم برای نصب‌ها و رخدادها کالبک تعریف کنم؟

در داشبورد، پس از ورود به صفحه سازمان‌ها، روی علامت تنظیمات اپلیکیشن مورد نظر خود کلیک کرده و وارد قسمت Callbacks شوید. در این قسمت می‌توانید برای هر نصب، نصب مجدد، حدف اپلیکیشن، تقلب و یا هر رخدادی که تعریف می‌کنید، url کالبک خود را به همراه پارامترهای مورد نیاز ثبت کنید.

چه پارامترهایی را می‌توانم به تعریف URL کالبک اضافه کنم؟

این پارامترها در جدول زیر قابل مشاهده هستند. هر کدام از این پارامترها را می‌توانید به دلخواه خودتان انتخاب کنید و آنها را به صورت ماکرو، در url خود اضافه کنید تا متریکس بتواند در کالبک، آنها را به سرور شما ارسال کند:

پارامترنوع پارامترتوضیح پارامترمثالنصبنصب مجددحذفتقلبرخدادکلیک
tracker_codeStringشناسه ترکرbdjulq
network_nameStringنام شبکه تبلیغاتیAdNetwork1
campaign_nameStringنام کمپینBlack Friday
adgroup_nameStringنام گروه تبلیغاتیVideo Banner
creative_nameStringنام خلاقهProduct Features
sub_idStringساب آیدی83407c9a-392d-4f6b-b689-eadfe557ff18, abcdefg
action_nameStringنوع نصب یا ایونت یا کلیکfraud
reinstalledBooleanآیا نصب مجدد است؟true, false
rejection_reasonStringعلت تقلبanonymousIP, tooManyEngagements, clickInjection, sdkSpoofing, distributionOutlier
event_slugStringشناسه ایونتuimgx
app_nameStringنام packagename پیاده سازی کننده sdkcom.example.test
app_versionStringورژن اپلیکیشن1.1.2.Beta
device_nameStringمدل دستگاهsm-a505f
device_brandStringبرند دستگاهxiaomi
device_manufacturerStringسازنده دستگاهxiaomi
android_idStringشناسه دستگاه اندرویدb9da30111528c740
gps_adidStringشناسه تبلیغاتی گوگل پلی سرویس38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d
ip_addressStringآی‌پی کاربر91.251.150.188
user_agentStringیوزر ایجنتDalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 10; JSN-L22 Build/HONORJSN-L22)
metrix_user_idStringشناسه کاربر در متریکسc0bcf71e-a027-4cfa-974a-e90e040e5c3a
created_atTimestampزمان ایجاد با دقت میلی ثانیه1403674212
clicked_atTimestampزمان کلیک با دقت میلی ثانیه1403568849
installed_atTimestampزمان نصب با دقت میلی ثانیه1404214634
cityStringشهر کاربرTehran
countryStringکشور کاربرIRN

توجه: متریکس پارامترها را هم به صورت camelCase و هم به صورت snake_case پشتیبانی می کند.

همچنین اگر پارامتر دلخواهی دارید که هنگام کلیک توسط شما پر می‌شود و نیاز دارید تا زمان نصب یا کلیک به شما برگردد، می‌توانید آن را به صورت placeholder در لینک کالبک خود وارد کنید.

یک نمونه از کالبک نصب می‌تواند به صورت زیر باشد:

http://callbacks.myserver.com/path?clickId={clickId}&tracker_name={tracker_name}&ip_address={ip_address}

همچنین پارامترهای ست شده توسط شما درون sdk، قابلیت ارسال به سرور شما را خواهند داشت.

در صورت بروز اختلال در دریافت کالبک‌ها، آیا امکان دریافت مجدد کالبک‌های دریافت نشده وجود دارد؟

سیستم کالبک متریکس این قابلیت را دارد تا در صورتی که از سرور شما پاسخ مناسبی مبنی بر دریافت صحیح داده‌ها دریافت نکند، تا مدت نهایتا یک روز و در بازه های زمانی ۴ ساعته، کالبک ازدست‌رفته را مجددا ارسال کند. بنابراین با توجه به احتمالی که برای ارسال مجدد کالبک‌های ناموفق وجود دارد، امکان دریافت چندین باره‌‌ی یک کالبک وجود دارد. به همین علت، برای پرهیز از ناسازگاری آمار و شمارش اضافی، نیاز است که حتما یک پارامتر یکتاکننده سمت سرور شما در نظر گرفته شود.