واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

Metrix

Recurring campaign

کمپین‌هایی که در یک بازه زمانی مشخص به صورت ثابت تکرار می‌شوند. به طور مثال اول هر ماه به کاربران هدف، پیامی مبنی بر خرید اشتراک و … را ارسال کنیم.