واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

Metrix

Direct Email Marketing

به معنای “بازاریابی ایمیل مستقیم” یا “بازاریابی مستقیم از طریق ایمیل” در مارکتینگ است. در این روش، ایمیل‌ها به طور مستقیم به لیستی از مخاطبان ارسال می‌شوند تا با آن‌ها ارتباط برقرار کرده و پیام‌ها، اطلاعات و پیشنهادها را مستقیما به آن‌ها ارائه دهید. بازاریابی ایمیل مستقیم به ارسال ایمیل‌هایی با هدف تبلیغ و ترویج محصولات، خدمات یا پیام‌های مختلف به مخاطبان خاص می‌پردازد.