واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Win-back Rate

این اصطلاح در مارکتینگ به معنای “نرخ بازگشت مشتریان” است. این معیار نشان‌دهنده میزان موفقیت کمپین‌های بازیابی مشتری در بازگرداندن مشتریان سابق به تعامل و خرید مجدد از کسب‌وکار شما است. برای محاسبه نرخ بازگشت مشتریان، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

نرخ بازگشت مشتریان= (تعداد مشتریان بازگشتی توسط کمپین‌های بازیابی مشتری/کل تعداد مشتریانی که در گذشته با کسب‌وکار تعامل داشته‌اند)×100