واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Web Traffic

منظور از ترافیک وب‌، میزان بازدید از یک وب‌سایت در طول یک زمان معین می‌باشد که یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش اثربخشی برنامه‌ها و استراتژی‌های یک کسب‌وکار در جذب مخاطب است.