واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Web Hook

اعلان یک رخداد از طریق ارتباط میان سرور مبدأ و یک سرور خارجی دیگر و یک شیوه ارسال دیتای خام مربوط به رخدادهاست. این اعلان زمانی به کار گرفته می‌شود که رخداد خاصی به صورت دستی یا خودکار اتفاق بیفتد و نیاز است که به صورت لحظه‌ای، به سرور توسعه‌دهنده‌ی اپلیکیشن یا وب‌سایت اطلاع داده شود. وب هوک شامل یک URL می‌شود که به صورت لحظه‌ای و در قالب یک درخواست به سمت سیستم شخص ثالث می‌رود و دیتای خام مربوط به رخداد را در لحظه برای آنها ارسال می‌کند.