واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Web Attribution

اتریبیوشن وب‌سایت یک فرآیند و  فناوری پشتیبان برای درک مراحل تماس کاربر با تبلیغ در وب‌سایت است. این نقاط تماس می‌توانند دسکتاپ یا مرور وب موبایل باشند. این نوع اتریبیوشن با اتریبیوشن موبایل تفاوت دارد، اما در صورتی که این دو نوع اتریبیوشن در کنار یکدیگر عمل کنند اتریبیوشن کل گرایانه‌ای از سفر مشتری به دست می‌دهند.