واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

WAU (Weekly Active User)

WAU که به آن “کاربر فعال هفتگی” گفته می‌شود، نشان‌دهنده‌ی تعداد کاربرانی است که در طول یک هفته‌ی خاص، از محصول یا خدمات یک کسب‌و‌کار استفاده کرده‌اند.