واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

View-Thorough Attribution

اتریبیوشن از طریق نمایش، که به آن رصد و ردیابی نمایش هم می‌گویند مفهومی است که نشان می‌دهد یک نمایش چطور و چقدر به یک نصب نهایی منتج شده است. گاهی اوقات بین زمانی که کاربر روی یک تبلیغ (برای مثال یک بنر) کلیک می‌کند و زمانی که اپلیکیشن را نصب می‌کند اختلاف و فاصله وجود دارد. به لحاظ سنتی این اتفاق یعنی شما به عنوان بازاریاب نمی‌توانید متوجه شوید که آیا تبلیغات شما در اقناع یک کاربر برای نصب اثرگذار بوده‌اند یا خیر. با استفاده از اتریبیوشن از طریق نمایش شما می‌توانید نشان دهید که کدام نمایش‌ها به نصب منجر شده‌اند. اهمیت این مدل از اتریبیوشن به دلیل توانایی آنها در نشان دادن میزان ارزشمندی کمپین‌های تبلیغاتی در تمام طول مسیر یک کاربر (خریدار) است و نه فقط در زمان شروع یا پایان سفر کاربری.

مطالعه بیشتر: