واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

User Acquisition

منظور از جذب کاربر به دست آوردن کاربران جدید برای یک اپلیکیشن، پلتفرم یا هر سرویس دیگر است.  اولین نقطه ایجاد تعامل کاربران با اپلیکیشن و اولین مرحله استراتژی اپلیکیشن مارکتینگ را User Acquisition یا UA می‌نامیم. در دنیای بازاریابی موبایلی، جذب کاربر اشاره به هر نوع استراتژی دارد که با هدف افزایش نصب اپلیکیشن طراحی می‌شود و اغلب با کمپین‌های تبلیغاتی و پیشنهادهای ویژه پیش می‌رود. یکی از خدمات اصلی پلتفرم‌های اتریبیوشن مانند متریکس کمک به بهینه‌سازی فرایند جذب کاربر به اپلیکیشن تبلیغ‌دهندگان است.