واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Unsubscribe

Unsubscribe یا لغو عضویت امکانی است که شما با قرار دادن یک لینک در ایمیل خود به حقوق مخاطب خود احترام گذاشته و به او این اختیار را می‌دهید که در صورت عدم تمایل، از دریافت خبرنامه‌ها انصراف دهد.