واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Unbiased Attribution

در صورتی که فرآیند اتریبیوشن موبایل و تأمین‌کنندگان خدمات آنالیز موبایل مارکتینگ هیچ رابطه مالی با شبکه‌های تبلیغاتی و شبکه‌های وابسته نداشته باشند از اتریبیوشن بدون سوگیری صحبت می‌کنیم.