واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Triggered campaign

کمپین‌های تریگر کمپین‌های مبتنی بر اتفاق افتادن یک رویداد هستند و فقط برای آن دسته از کاربران مخاطب هدف شما ارسال می‌شوند که رویداد خاصی را در برنامه/ وب‌سایت شما انجام می‌دهند. زمان اجرای این کمپین‌ها می‌تواند در همان لحظه اتفاق افتادن رویداد باشد و یا زمانی مشخص بعد از اتفاق افتادن آن رویداد.