واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Tracker

ترکر یا شمارشگر، یک Third Party است که می‌توان با استفاده از گزارش‌های آماری آن تعارض‌های آماری میان پنل شبکه تبلیغاتی موبایل با گزارش‌های تبلیغ‌دهنده را رفع کرد و هزینه‌ها و بودجه‌ی تبلیغاتی را بر یک مبنای مشترک بی‌طرف، مصرف کرد. سیستم‌های ترکر مانند متریکس، با استفاده از دو ابزار اتریبیوشن و آنالیتیکس کار می‌کنند و مورد وثوق تبلیغ‌دهنده و شبکه تبلیغاتی هستند.

مطالعه بیشتر: