واژه نامه موبایل مارکتینگ و مارکتینگ اتومیشن

متریکس

Third Party

شخص ثالث اشاره به یکی از طرفینی دارد که از اعضای اصلی کسب‌وکار به حساب نمی‌آید اما در نقش یک واسط عمل می‌کند. در عرصه آنالیز موبایل مارکتینگ، هر شمارشگر (Tracker) به عنوان یک ابزار تحلیلگر شخص ثالث و مورد اطمینان تبلیغ‌دهنده و شبکه تبلیغاتی، تلاش می‌کند تا نتایج کمپین‌های هریک از کانال‌ها و شبکه‌های تبلیغاتی را در قالب گزارش‌هایی شفاف و قابل فهم به تبلیغ‌دهندگان ارائه دهد.